دسترسی صنعتی

دسترسی ایمن و سریع یک فاکنور مهم در مقوله تعمیرات و نصب در تاسیسات و واحدهای مکانیکال می باشد. در نیروگاهها و پالایشگاهها و … زودبست کاررد فراوانی دارد. ایجاد سکوهای کار و برجک های متحرک یکی از کاربردی ترین سیستم های دسترسی در بخش تعمیرات و نگهداری تجهیزات صنعتی است. داربست های آویز و پل های ارتباطی در مکان هایی که تجهیزات صنعتی در موقعیت های خاصی قرار دارند و نمیتوان دسترسی از روی زمین برقرار نمود استفاده می شوند. کلیه دسترسی های صنعتی جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات با سیستم زودبست قابل اجرا می باشند.

  • دسترسی صنعتی اسلایدر1
  • دسترسی صنعتی اسلایدر2
  • دسترسی صنعتی اسلایدر3