• نیروگاه پرند اسلایدر 1
  • نیروگاه پرند اسلایدر 2

اطلاعات پروژه

پروژه : نیروگاه پرند

مجری : شرکت مپنا

موضوع : سیستم پلکان هشت پایه