• ساختمان رازی اسلایدر1
  • ساختمان رازی اسلایدر 2
  • ساختمان رازی اسلایدر 1

اطلاعات پروژه

پروژه : ساختمان بانک رازی

مجری : البرز تات

موضوع : پلکان دسترسی دوازده پایه

داربست های پیش ساخته شرکت تسکو با عنوان زودبست با چیدمان پلکان موقت کارگاهی با ارتفاعی بالغ بر 25 متر در سایت کارگاهی پروژه بانک تات نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه در سا 1390 شروع به کار کرده است. در این پروژه همانند سایر پروزه های شرکت تسکو مهندسین مجرب این شرکت پس از بازدید از سایت کارگاهی و اراپه نقشه های ساخت شروع به چیدمان این محصول در کارگاه نمودند. پلکان های موقت کارگاهی زودبست در سه طبقه بندی مختلف چهار پایه ، هشت پایه و دوازده پایه بنا به درخواست کارفرما تولید و ارایه می گردند.