صفحه خرید برجک متحرک

برجک متحرک

برجک متحرک یک سیستم مناسب جهت دسترسی در پروژه های صنعتی و ساختمانی می‌باشد. این سیستم از ترکیب پایه و مهار به همراه بریس های زودبست با شاسی چرخدار یا چرخهای ترمزدار تشکیل می‌گردد.

ارتفاع و مقطع برجک متحرک متناسب با باربری و شرایط محیطی پروژه می‌باشد. بطور معمول مقطع برجک از ابعاد 2*2 متر با بیشینه ارتفاع 6 متر و مقطع 3*3 متر با بیشینه ارتفاع 8 متر مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در صورت استفاده از برجک‌های فوق در سطوح شیبدار یا فضای باز (به دلیل وجود نیروی باد) و یا وجود هرگونه نیروی جانبی دیگر میبایست از تدابیر مهاربندی خاصی از قبیل: نصب دستک و ساپورت مثلثی و … استفاده نمود.

  • برجک متحرک1
  • برجک متحرک2
  • برجک متحرک3