آموزش

 

آموزش

- ارائه سمینارهای آموزشی در پروژه ها مختص مدیران و پرسنل اجرایی
برگزاری کارگاه آموزشی در محل پروژه

شرکت تسکو با برگزاری کارگاه آموزشی در محل های تعیین شده قصد دارد به نیروی انسانی شرکت ها مباحث زیر را آموزش دهد:

نحوه نصب و معرفی اتصالات داربست های تسکو

نحوه اتصال انواع لایف لاین ها و استفاده از آنها

نحوه اتصال انواع مش حفاظتی و استفاده آنها

نحوه نصب تورهای نجات و استفاده از آنها

 

 اعزام نیرو به خارج از ایران جهت دوره های تخصصی

شرکت تسکو با اعزام نیرو به خارج از ایران قصد دارد افراد را با مباحث زیر آشنا کند:

آشنایی با شرکت های تولید کننده داربست همکار با تسکو

آشنایی با نحوه تولید داربست ها

آشنایی با نحوه بارگذاری و مباحث مهندسی محصولات

آشنایی با استانداردها و گواهینامه های کیفیت محصول


 
ارائه سمینارهای آموزشی در پروژه ها مختص مدیران و پرسنل اجرایی

شرکت تسکو با ارائه سمینارهای آموزشی در محل های تعیین شده قصد دارد به مدیران شرکت ها مباحث زیر را ارائه دهد:

معرفی شرکت تسکو

معرفی محصولات شرکت

آشنایی با انواع داربست های تولیدی تسکو

نحوه نصب و معرفی اتصالات داربست ها

نحوه بارگذاری داربست ها و ارائه دیتا شیت ها و گواهینامه های محصول

معرفی نقشه های ارائه شده توسط دفتر فنی تسکو به کارفرما

معرفی انواع لایف لاین ها ، نحوه اتصال و استفاده از آنها به همراه معرفی استانداردها و گواهینامه های محصول

معرفی انواع مش حفاظتی ، نحوه اتصال و استفاده آنها به همراه معرفی استانداردها و گواهینامه های محصول

معرفی تورهای نجات ، نحوه نصب و استفاده از آنها به همراه معرفی استانداردها و گواهینامه های محصول
 


این متن را در گوگل محبوب کنید