آشنایی با زود بست

زودبست یک سیستم داربست بندی حرفه ای جهت دسترسی و کفراژبندی می باشد. سرعت ، ایمنی و دوام سه فاکتور مهم در طراحی این سیستم بوده است و هدف از تولید این محصول برطرف کردن مشکلات فراوانی می باشد که در استفاده از داربست بندی های سنتی وجود دارد. این محصول یک احساس نیاز در صنایع مختلف می باشد. در مدت زمان بسیار کم کارگران نحوه نصب و مونتاژ این سیستم را فرا میگیرند. سعی شده است کلیه استانداردهای موجود در صنایع مختلف ساختمانی و صنعتی در این سیستم رعایت گردد . همچنین کلیه نکات مبحث دوازدهم مقررات ملی در طراحی و تولید این محصول منظور شده است. پوشش رویه محصولات زودبست در دو نوع رنگ و گالوانیزه گرم می باشد . بنا به انتخاب مشتری هر یک از این دو قابل عرضه است

 داربست ایمن,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست

 

این متن را در گوگل محبوب کنید