سیستم نما
داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
در ساختمان سازی دسترسی به ترازهای بالاتر در نمای ساختمان، یک ضرورت ونیاز است. این دسترسی می بایست توأم با ایمنی، سرعت ، کارایی در بهره برداری باشد. زودبست ابزاری است که قادر به انجام این نوع دسترسی می باشد. با ترکیب و اتصال اجزاء و متعلقات زودبست از قبیل : پایه ، مهار ، مهار مورب (بریس) ، جانپناه ، نردبان متحرک ، پلت فرم ،زیرپایی نردبان دار ، مش حفاظتی ، هندریل و ... به راحتی می توان یک دسترسی ایمن و سریع در هر نوع نمای ساختمانی ایجاد کرد. سطوح پیش رفتگی ها ، پس رفتگی ها ، کنسول ها و ... با زودبست پوشش داده می شود.  داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
 داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست