بست زودبست

بست داربست,داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
 بست داربست,داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
بست های گوه ائی زودبست این نوع بست جایگزین مناسبی برای بست های چهارپیچ ، دوپیچ سنتی می باشد . به لحاظ وجود معایبی که در داربست سنتی وجود دارد تصمیم به طراحی و تولید بست های گوه ائی گرفته شد. برخی از معایب بست های سنتی شامل صعوبت در بستن و باز کردن پیچ و مهره زمان بر بودن ، هرز شدن ، زنگ زدن ، شکستگی پوسته و از همه مهمتر آسیب های فیزیکی و جسمانی به دست کارگران و مبتلا شدن به بیماری آرتروز مچ دست می باشد. بست های گوه ائی دارای پوشش گالوانیزه می باشد و به لحاظ مشخصات فنی با بست های دو پیچ و چهارپیچ هیچگونه تفاوتی ندارد. بست های گوه ائی در دو نوع گردان و ثابت تولید میگردند.
 
بست ثابت