مش های حفاظتی
تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ
 
تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ
 
تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ

مش حفاظتی (Safety Net)

مطابق آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاری که بلندی آن بیش از دو متر است و امکان دارد شخص از بالای آن بیافتد بایستی دارای جان پناه باشد جان پناه ها یا مش های حفاظتی بسته به فرم ، جنس و ارتفاع مورد نیاز به انواع مختلف دسته بندی می شوند.

زودبست جهت افزایش ایمنی کاربران خود، مش های حفاظتی را به مجموعه محصولات خود اضافه کرده است. این مش های حفاظتی شامل موارد زیر می باشند:

الف- جان پناه ایمن (Edge protection)

ب- تورهای محافظ ( Safety Nets)


 
تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ

تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ


(Edge protection)

این جان پناهها ابزاری جهت جلوگیری از سقوط اشیا و کاربران از داربست ها می باشند که به راحتی بر روی مهار های آنها نصب می گردند. در قسمت پایین این جان پناه ها تخته پاخورهایی تعبیه شده است که مانع سقوط اشیا و لوازم کار کارگران به پایین می شوداین جان پناهها بر اساس فرم و جنس به دو گروه تقسیم می شوند:

1. جان پناه با مش فلزی : این مش ها مطابق استاندارد EN-13374 می باشد که بر روی آنها پوششی از رنگ پودری پاشیده شده است. برخی از این مش ها گالوانیزه می باشند.

2. جان پناه با لوله : این جان پناه از تعدادی لوله تشکیل شده است که پوشش گالوانیزه گرم دارند. فرم اتصال آنها در زیر نشان داده شده است. این جان پناه نیز همانند جان پناه با مش فلزی دارای استاندارد EN-13374 هستند.


تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ


تورهای محافظ (Safety Net)

از این تورها به عنوان یک محافظ کلی در پروژه ها استفاده می شود که  در برابر سقوط افراد و اشیا با توجه به موقعیت آنها محافظت می کند. ویژگی های بارز این تورهای محافظ:

این تورها همگی دارای استاندارد EN 1263-1 می باشند.
حداقل قدرت نگهدارنده طناب های دور این توری 30 کیلونیوتون می باشد
ابعاد مش ها ، 45×60 یا 100 میلیمتر می باشد
حداقل جذب انرژی 4.14Kj را دارا  می باشند.

برچسبی شامل مشخصات تور ، گواهینامه ها ، آزمایشات انجام شده بر روی آنها و خلاصه ای از موارد خطر همیشه به همراه تورها وجود دارد. هنگام نصب این تورها کاربر باید تمامی موارد استاندارد را رعایت کند. پیشنهاد می شود قبل از نصب آموزش های لازم به کارگران داده شود. این تورها به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می شوند.

تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ

 

تورهای محافظ عمودی

تورهای محافظ عمودی جهت پوشش نماها و فواصل بین طبقات استفاده می شوند. عرض این تورها 5 متر می باشد. جنس این تورها پلی پروپیلن است که فریم های دور آن آلومینیومی است.


تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ

تورها در برابر اشعه مقاوم بوده و در اثر تابش آفتاب از بین نمی روند. فریم های آلومینیومی تورها به سازه بنا متصل می شوند و دارای اتصالات کاملا مستحکمی هستند. از این تور ها در مواردی استفاده می شود که لبه ای بزرگ بدون حفاظ وجود دارد و احتمال سقوط کارگران در آن بسیار بالاست. در این موارد از توری محافظ عمودی بر روی این لبه ها به طور کامل استفاده می شود.تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ

 

تورهای محافظ افقی

تورهای محافظ افقی در مواردی استفاده می شود که کارگران بر روی تیرهای سقف در حال انجام کار هستند در حالی که هیچ حفاظی در برابر سقوط از آنها محافظت نمی کند. در این موارد این تورها زیر سقف بسته می شوند تا اگر کارگران در حین کار سقوط کردند بر روی این تور بیافتند و از برخورد آنها با زمین جلوگیری شود. مقاومت این تور ها به حدی است که کارگران به راحتی می توانند بر روی آن بایستند و کار کنند.تور نجات,محافظ سقوط,تور پیرامونی,تور داربست,محافظ سقوط از ارتفاع,تور محافظ


کلیه تورها دارای گواهینامه های بین المللی است که در زیر مشاهده می کنید: