دسترسی به نمای هتل ایران مال

 

در ادامه پروژه عظیم هتل ایران مال،  زودبست بخش دیگری از این پروژه را تامین دسترسی به ارتفاع نموده است.

 در این پروژه که جبهه شمالی نمای هتل ایران مال می باشد زودبست سیستم نمای خود رابه شرکت Linder آلمان ارایه نموده است.

لازم بذکر است نمای این هتل شیشه اسپایدر و مجری آن شرکت Linder می باشد.

کار در ارتفاع,پلکان موقت,داربست نما,دسترسی موقت,داربست
کار در ارتفاع,پلکان موقت,داربست نما,دسترسی موقت,داربست
کار در ارتفاع,پلکان موقت,داربست نما,دسترسی موقت,داربست