تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید. تحقیق و توسعه تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد.واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند .
از سال 1385 که زمان تاسیس شرکت بوده است تا کنون واحد تحقیق و توسعه شرکت تسکو فعال بوده است. شرکت تسکو با داشتن به روزترین تیم تحقیق و توسعه همواره به ارتقای سطح کیفی محصولات خود می پردازد.
اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب می باشد، براساس اولویت ها و نیازهای این شرکت در یک چارچوب منسجم تدوین می گردند که می توان برخی را به شرح زیر نام برد.

  • تولید محصول یا محصولات جدید و ارتقای کیفیت
  • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه ­سازی فرآیندها
  • بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها
  • ارتقای میزان خوداتکایی