راه پله
اخبار

راه پله

بشر در هر دوره ای که می زیسته برای رفع مشکلات خود همواره چاره ای اندیشیده و با قوه عقل خود توانسته مشکلات حاضر در مسیر را حل کند. امروزه نیز شرایط به گونه ای پیش می رود که ساختمان ها و سازه ها هر روز مرتفع تر ساخته میشوند و بدین منظور باید ارتباط بین طبقات به گونه ای مناسب برقرار شود. جهت برطرف کردن مشکل رفت و آمد بین دو سطحی که اختلاف ارتفاع دارند، باید فکری اساسی اندیشیده شود. از جمله امکاناتی که می توان برای حل این مشکل به کار برد استفاده از راه پله، آسانسور و رمپ می باشد. پله ها امروزه به یکی از لوکس ترین تجهیزات در خانه ها و به ویژه آپارتما ن ها بدل گشته اند.
افراد متخصص در زمینه طراحی و دکوراسیون با بهره مندی از متد خاص و زیبا به طراحی و زیباسازی هرچه بیشتر راه پله ها می پردازند.
از پله معمولا جهت دسترسی به سطوحی استفاده می شود که در یک تراز قرار نگرفته اند و هر راه پله از اجزایی برخوردار است که شامل طول، عرض و … می باشد. به طور معمول پهنای مؤثر پله ها و پاگردها باید حداقل یک متر و بیست سانتی متر باشد و از دو و نیم متر تجاوز نکنند.

اجزا و بخش های راه پله های زود بست

از جمله اجزای پله می توان به موارد زیر اشاره کرد که به اختصار به توضیح هریک از آن ها پرداخته می شود:

 • کف پله: سطح بالایی پله را کف پله می نامند، به این معنا که محلی که پا بر روی آن قرار می­گیرد را در بر می گیرد و به طور معمول اندازه آن نزدیک به ۳۰ سانتیمتر می باشد.
 • ارتفاع یک پله :ارتفاع پله به فاصله عمودی دو کف پله پشت سرهم گفته می شود.
 • پیشانی پله: این بخش عمودی بوده و بین دو کف پله پشت سرهم قرار می گیرد.
 • گونه پله: گونه پله به سطوح حاشیه ای دو سمت پله گفته می شود.
 • عرض پله: به فاصله میان گونه های هر کدام از تک پله ها اطلاق می شود.
 • شیار کف پله: کف پله دارای یک یا دو گودی می باشند که در راستای عرض پله ایجاد می شوند.
 • ردیف پله: به مجموعه ای از پله های پی در پی میان دو اختلاف سطح، گفته می شود. یک ردیف پله اغلب شامل سه پله متوالی است.
 • پاگرد: این سطح معمولا پس از طی یک ردیف پله ساخته می شود. از این سطح جهت تغییر مسیر و استراحت استفاده می شود.
 • چشم پله: به فاصله میان دو ردیف پله رفت و برگشت چشم پله گفته می شود.
 • نرده: برای جلوگیری از پرت شدن و سقوط افراد از بالای پله ها به پایین از نرده استفاده می شود که در لبه پله ها نصب و اجرا می شود. از نرده می توان به عنوان تکیه گاهی برای بالا و پایین رفتن استفاده کرد. جنس نرده نیز می تواند فلز، چوب و … باشد.
 • سر گیر پله: از این مورد به منظور حرکت افراد و جابه جایی وسایل استفاده می شود.
 • خط شیب پله: این خط معمولا لبه پایینی پله های یک ردیف را به هم متصل می کند.
 • زاویه ی شیب پله: به زاویه بین خط شیب پله با خط افق زاویه شیب پله می گویند.
 • حجم پله: ضخامت سقف زیر یک ردیف پله را حجم پله نامگذاری نموده اند.
 • پله ها: مجموع پله هاى يك رديف پله را تعداد پله مى گويند كه همیشه از كف پله يك عدد بيشتر است.
 • طول پله: به مجموع كف پله هاى يك رديف پله منهاى كف پله طول پله گفته می شود.
 • طول راه پله: مجموع طول پله و عــرض پاگرد، طول راه پله نامیده می شود.

بنابراین برای ایمنی هرچه بیشتر راه پله ها باید تمامی اجزای ذکر شده در ساخت آن به صورت استاندارد به کار روند.