سکوی کار سازه موقت زودبست
اخبار

سکوی کار و سازه های موقت زودبست

در پروژه های نصب و مونتاژ تجهیزات و تاسیسات استفاده از سکوی کار و سازه های موقت بسیار پرکاربرد و ضروری است . همواره ایجاد یک سطح موقت برای ایستادن نفرات و قرارگیری تجهیزات و ماشین آلات سبک و ادوات کارگاهی توام با ایمنی و برآورده کردن نیازهای نصب و مونتاژ در پروژه ها یک نیاز بدون قید و شرط است.
با استفاده از المان های زودبست خیلی سریع و با اطمینان امکان ایجاد سازه های موقت امکان پذیر است. در یکی از پروژه های این شرکت واقع در تهران موفق شدیم در ارتفاع حدود 100 متری یک سطح موقت به ابعاد عرض 20 متر در طول 60 متر در زمان 3 روز احداث نماییم.
با در نظر گرفتن نیروهای طبیعی مثل باد و برف و همچنین مقدار بار زنده که با توجه به تعداد نفرات و تجهیزات مربوطه می باشد کار طراحی و محاسبات انجام گردید. با توجه به شرایط خاص پروژه و دشواری در انتقال المانها و نصب آنها سعی شد از مقاطع فولادی سبک در طراحی و ساخت استفاده نماییم.
علیرغم آنکه برنامه بهره برداری از سازه فوق برای یک دوره کوتاه 3 ماهه پیش بینی شده بود اما حدود 2 سال استفاده از سکوی کار برای عملیات نصب سازه شیشه ایی نما زمان برد و پس از آن به دفعات باز و بسته شدن و جابجایی آن در سایر قسمت های پروژه مورد استفاده قرار گرفت .

سکوی کار سازه موقت زودبست
سکوی کار سازه موقت زودبست
سکوی کار سازه موقت زودبست
سکوی کار سازه موقت زودبست