معایب مشکلات داربست سنتی
اخبار

معایب و مشکلات داربست سنتی

در پروژه های ساختمانی و صنعتی همواره نیاز به یک سیستم دسترسی برای نصب و تعمیرات و انتقال نفرات و مصالح و تجهیزات در ارتفاع می باشد.
بطور معمول از روش داربست بندی سنتی با مصالح لوله و بست های چهارپیچ ثابت و گردان و مغزی داربست استفاده می گردد. متاسفانه داربست های سنتی دارای معایب و مشکلات فراوانی می باشند که به چند مورد اشاره می شود:
-عدم کیفیت لوله و اتصالات
-عدم وجود استاندارد و دستور العمل جامع و کامل
-ایمنی اندک و نبود المانهای الزامی جهت تامین ایمنی
-زیرپایی های نامناسب و فاقد کیفیت
- صعوبت در مونتاژ و دمونتاژ
- دشوار در جابجایی لوازم و انبارش

معایب مشکلات داربست سنتی

استفاده از زودبست گزینه ایی مناسب برای جایگزینی داربست های سنتی می باشد. بجای استفاده از بست های ثابت و گردان چدنی و همچنین مغزی و رابط لوله می توان اتصالات گوه ایی را جایگزین کرد که نیاز به آچار و ابزار چرخشی نیست که منجر به آسیب های مچ دست می شود.
اتصالات گوه ایی براحتی توسط یک چکش نصب می گردد و و سریع مونتاژ و دمونتاژ می گردند.

معایب مشکلات داربست سنتی

استفاده از تخته های چوبی بسیار خطرناک است و مهمترین عامل سقوط از ارتفاع می شود . جایگزینی پلت فرم های فلزی که ضد لغزش و ضد سقوط می باشند یک مزیت مهم سیستم داربست های پیش ساخته زودبست است.