نصب زودبست
اخبار

نصب داربست

کارایی ، بهره وری و ایمن کارکردن از ویژگی های شاخص پرسنل نصاب زودبست می باشد. هرچه نصاب داربست از مهارت و تجربه بیشتری برخوردار باشد، نصب و مونتاژ داربست با ایمنی و اطمینان بیشتری انجام می شود.
امروزه به صورت مداوم ساختمان ها با مشخصات متفاوت و با ارتفاع های بلند طراحی و ساخته می شود که نصاب باید خود را به روز کرده و با آنها آشنا باشد.
از آنجا که المانهای زودبست به صورت مجزا به ساختمان آورده و در آنجا نصب می شوند، نصاب باید از توان بدنی خوبی برای حمل و اتصال این قطعات برخوردار باشد. همچنین نباید از ارتفاع بترسد. سرعت در اتصال المانهای داربست مانع از کیفیت نصب و کم شدن نکات ایمنی نمی گردد.
همواره از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع و لوازم ممانعت سقوط از ارتفاع از قبیل هارنست، لن یارد، هلمت یا کلاه ویژه کار در ارتفاع ، دستکش و کفش های مخصوص استفاده می شود. استفاده از لایف لاین یا خطوط نجات و همینطور تور های نجات در شرایط خاص و ویژه استفاده می شود.
کلیه پرسنل نصب قبل از استخدام مراحل تست بدنی و دوره های آموزشی را طی می کنند و دوره های نجات و کار در ارتفاع به آنها آموزش داده می شود.

نصب لوله داربست
نصب داربست زودبست
نصب داربست
نصب داربست
نصب داربست
نصب داربست ایمن
نصب داربست جدید
نصب داربست فلزی