نیروگاه گازی عسلویه
اخبار

نیروگاه گازی عسلویه

نیروگاه گازی عسلویه یکی از بزرگترین نیروگاه‌های گازی ایران می‌باشد که ظرفیتی معادل 945 مگاوات را داراست. این نیروگاه در منطقه ویژه پارس جنوبی است. در ساخت این پروژه از پلکان موقت دسترسی هشت‌پایه زودبست تولید کارخانه تسکو استفاده شده است. ارتفاع تقریبی این پلکان‌ها 34 متر جهت دسترسی کارگران به قالب های بتن در نظر گرفته شده است.

نیروگاه گازی عسلویه
فرخا نیروگاه عسلویه

شما می توانید برای کسب اطلاع از سایر پروژه های انجام شده توسط تیم زودبست به بخش پروژه ها مراجعه کنید.