پله داربستی
اخبار

پله داربستی

برای محافظت از کارگران و حفظ ایمنی در حین کار، ایجاد پله داربستی بسیار حائز اهمیت است. در هنگام بالا و پایین رفتن از داربست، امکان وقوع حوادثی است که صدمات جبران ناپذیری دارد. پله داربستی در گذشته به صورت قرار دادن دو لوله داربست در کنار هم بود که باعث افتادن کارگر و ایجاد خسارات زیادی می شد.
در حال حاضر از پله داربستی استفاده می شود، که نقش کف پله های داربستی نیز بسیار مهم است. کف پله داربستی باید محکم و قابلیت جابجایی داشته باشد. کف پله داربستی مناسب، ایمنی داربست را بسیار بالاتر می برد.
پله داربستی از کف های متنوعی ساخته می شود تا از سر خوردن های احتمالی جلوگیری کند. کف ها در مدلهای طرح دار، آجدار، سوراخدار، و دندانه دار وجود دارند. همچنین باید از موادی تهیه شوند که غیرلغزشی باشد.
پله داربستی بسته به داربست مورد نظر و ارتفاع مناسب و دسترسی، از تعداد 4 یا 6 یا 8 پایه تشکیل می شود. اگر میزان ارتفاع کم باشد، 4 پایه داربست در آن بکار برده می شود. هر چقدر ارتفاع بیشتر شود برای جلوگیری از واژگون شدن پله داربستی و ایمنی مجموعه از پایه های داربستی بیشتری استفاده می شود.
اولین نکته ای که زودبست در نصب و ساخت پله داربستی رعایت می کند، رنگ فسفری برای دید در شب آن است. نکته دوم کف دندانه دار یا آج دار پله های داربستی است. نکته بعدی هم قابلیت نصب و جمع آوری سریع و راحت است. ما همچنین تطابق پله داربستی با اتصالات داربست و نصب ایمن توسط نیروی متخصص را همواره مدنظر قرار می دهیم.