برجک متحرک

برجک متحرک

با سیستم زودبست به راحتی می توان نسبت به نصب و برپاکردن برجک های متحرک و ثابت اقدام نمود. برجک ها از نوع سازه های موقت می باشند که به منظور دسترسی موقت کارگاهی جهت انجام اموری از قبیل نصب تجهیزات و تعمییرات بروی سطوحی از قبیل سقف و تیرهای افقی انجام می شود.
ارتفاع برجک ها معمولا از 3 متر تا 12 متر می باشد . در فضاهای روباز به دلیل وجود نیروی باد ترجیحا تا ارتفاع 10 متر بشتر استفاده نمی گردد. به طور معمول مقطع برجک از ابعاد 2*2 متر با بیشینه ارتفاع 6 متر و مقطع 3*3 متر با بیشینه ارتفاع 8 متر مورد استفاده قرار می‌گیرد مقاطع برجک ها متناسب با کارایی و ایستایی آن در نظر گرفته می شود. همواره نسبت 1 (مولفه افقی) به 3 (مولفه عمودی) جهت ایستایی و ایمنی برجک می بایست رعایت گردد. به لحاظ بار ثقلی برای تعداد بیشترین نفرات 4 نفر به علاوه 200 کیلو گرم بابت وزن ابزار و تجهیزات منظور می گردد.
معمولا برجک ها به روی 4 چرخ مستقر می باشند و حداقل می بایست 2 چرخ از نوع ترمزدار باشد و به راحتی قابلیت ثابت شدن و آزاد شدن را داشته باشد. جهت مهار جانبی ناشی از جابجایی برجک از بریسنگ یا مهاربندی جانبی استفاده می شود. مزیت دیگر این سیستم جابجای آن با استفاده از جرثقیل است که می توان از نقطه ایی بلند و به نقطه دیگر منتقل کرد. بیشترین استفاده برجک های متحرک در نصب تاسیسات برق و روشنایی، کانال های برودتی و حرارتی ، دکوراسیون داخلی و .... می باشد.

برجک متحرک
برجک متحرک
برجک متحرک