اطلاعات پروژه

پروژه : تعمیرات بویینگ 737

مجری : هواپیمایی آسمان

عنوان : سیستم دسترسی کل بدنه

در این پروژه شرکت تسکو متعهد شد از داربست های زودبست جهت ایجاد یک دسترسی ایمن صنعتی با رعایت کلیه ضوابط ایمنی استفاده نماید. پس از مذاکرات فی مابین کارشناسان تسکو و بخش تعمیراتی هواپیمایی آسمان نقشه های داربست زودبست به همراه ابعاد و اندازه ها و مراحل نصب و اجرا به همراه کلیه هندریل های ایمن و زیرپایی های غیر لغزشی این دسترسی محیا گردید. در این پروژه به علت حساس بودن ایمنی و نوع خاص دسترسی کلیه مراحل نصب توسط متخصصین تسکو انجام گردید

داربست نگهداری و تعمیرات هواپیما
دسترسی صنعتی هواپیمایی آسمان