پلکان موقت - اتاق بازرگانی کیسون

اطلاعات پروژه

پروژه : اتاق بازرگانی

مجری : شرکت کیسون

موضوع : سیستم دسترسی موقت کارگاهی پلکان هشت پایه با داربست

پلکان موقت کارگاهی با داربست
پله کارگاهی با داربست
استفاده داربست در پلکان
پلکان موقت کارگاه ساختمانی
لوله داربست در راه پله کارگاه

تولید و تامین کننده داربست فلزی پیش ساخته جدید، لوله داربست و بست های استاندارد

  • 021 88703222
  • 09124050600
  • info@zoodbast.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2