اطلاعات پروژه

پروژه : برج مسکونی مهرآفرین

مجری : آقای مهرآفرین

موضوع : سیستم دسترسی پلکان هشت پایه

برج مهرآفرین یکی از مرتفع ترین برج های تهران می باشد که شرکت تسکو مفتخر است پلکان موقت کارگاهی این مجموعه را در سال 1389 تامین کرده است. یکی از پرفروش ترین محصولات زودبست پلکان های موقت کارگاهی است که بنا به ارتفاع به سه دسته چهار پایه، هشت پایه و دوازده پایه تقسیم می شوند. پس از بررسی های انجام شده توسط تیم مهندسین مجرب شرکت تسکو از این پروژه پیشنهاد نصب پلکان هشت پایه با توجه به ارتفاع و نوع نیروهای وارده به کارفرما ارایه شد و پس از تولید در کارخانه مراحل نصب و بهره برداری در اسرع وقت انجام گردید.

پلکان موقت کارگاهی برج مهرآفرین
پلکان موقت کارگاهی برج مهرآفرین
پلکان موقت کارگاهی برج مهرآفرین