اطلاعات پروژه پلکان دسترسی دوازده پایه با لوله داربست

پروژه : ساختمان بیمه رازی

مجری : البرز تات

موضوع : پلکان دسترسی دوازده پایه با لوله داربست

داربست های پیش ساخته شرکت تسکو با عنوان زودبست با چیدمان پلکان موقت کارگاهی با ارتفاعی بالغ بر 25 متر در سایت کارگاهی پروژه بیمه رازی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه در سال 1390 شروع به کار کرده است. در این پروژه همانند سایر پروژه های شرکت تسکو مهندسین مجرب این شرکت پس از بازدید از سایت کارگاهی و ارائه نقشه های ساخت شروع به چیدمان این نوع داربست در کارگاه نمودند. پلکان های موقت کارگاهی زودبست در سه طبقه بندی مختلف چهار پایه، هشت پایه و دوازده پایه بنا به درخواست کارفرما تولید و ارائه می گردند.

 پلکان موقت کارگاهی
 پله کارگاهی با لوله داربست
 پلکان موقت با لوله داربست