پلکان موقت - سفارت سابق ژاپن

اطلاعات پروژه پلکان کارگاهی با لوله داربست

پروژه : سفارت سابق ژاپن

مجری : شرکت سازه مکانیک

موضوع : سیستم پلکان 8 پایه با لوله داربست

 پلکان موقت سفارت سابق ژاپن
 پلکان موقت با لوله داربست
 پله کارگاهی با لوله داربست

تولید و تامین کننده داربست فلزی پیش ساخته جدید، لوله داربست و بست های استاندارد

  • 021 88703222
  • 09124050600
  • info@zoodbast.com
  • تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان شانزدهم، پلاک2 ، واحد2